ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของ อินเตอร์เน็ตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

Internet เป็นเครือข่ายเชื่อมต่อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านชุดคำสั่ง Internet protocol suite (TCP/IP) เพื่อเชื่อมต่ออุปกณ์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน สามารถใช้งานในระดับสาธารณะ ธุรกิจ อุตสหกรรม ภาครัฐ โดยผ่านการเชื่อมต่อแผงวงจรอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ หรือ ระบบเครือข่ายไร้สาย ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลหรือภาพ ผ่านโปรแกรม World Wide Web (WWW) ในช่วงแรกของอินเตอร์เน็ตแต่เดิมมันถูกพัฒนาขึ้นโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในต้นปี 1960 เพื่อสร้างเครือข่ายการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มั่นคงและมีความปลอดภัยสูงผ่านระบบคอมพิวเตอร์

เครือข่ายพื้นฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกคือ ARPANET เป็นเครือข่ายต้นแบบใช้ในการศึกษา และการทหารในช่วงปี 1980 จนภายหลังได้รับเงินทุนของ National Science Foundation Network เพื่อให้พัฒนานำมาใช้งานในเชิงพาณิชย์ ทำให้โลกสามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้ผ่านเครือข่ายที่พวกเขาสร้าง โดยใช้เวลากว่า 10 ปีจนสามารถสร้างเครือข่ายเชิงพาณิชย์ตัวแรกขึ้นได้ในปี 1990 เป็นจุดเริ่มของอินเตอร์เน็ตแบบในยุคปัจจุบัน ทำให้มีส่วนกระตุ้นให้ผู้คนสนใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะความสามารถในการเชื่อมต่อสู่โลกภายนอก

การสื่อสารแบบดั้งเดิมต้องมีการเปลี่ยนแปลง จนร้ายสุดก็ไม่มีคนใช้ อย่างการโทรศัพท์ วิทยุ ทีวี จดหมาย หนังสือพิมพ์ ที่ถูกอินเตอร์เน็ตเข้ามาแทนที่ ด้วยบริการใหม่ที่ผู้ใช้สามารถทำได้เช่นการส่งอีเมล์ การโทรศัพท์ผ่านเน็ต การดูทีวีออนไลน์ การฟังเพลงออนไลน์ อ่านข่าวออนไลน์ และการดูหนังออนไลน์ วงการหนังสือพิมพ์ หนังสือทั่วไป และสื่อต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่คือ เว็บไซต์ ที่เป็นหน้าแสดงของตนเองในโลกออนไลน์ มีความสามารถที่หลากหลายอย่างการทำเว็บขายของออนไลน์ การตอบลูกค้าได้ในทันที การทำฟอรั่มสนทนา

ในอินเตอร์เน็ตไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง และไม่ถูกรัฐบาลของประเทศใดครอบครอง ในแต่ละระบบสามารถตั้งกฎของตนเองได้ และมีหมายเลขประจำตัวของเครือข่ายตนเองที่เรียกว่า Internet Protocol address (IP address) และ Domain Name System (DNS) ซึ่งสองตัวที่ใช้ระบบตัวตนของผู้ใช้งานนี้ อยู่ในความดูแลขององค์กร Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากปี 2000 จนถึงปี 2009 จำนวนตัวเลขเริ่มอยุ่ที่ 394 ล้าน จนถึง 1.858 พันล้าน ในปี 2010 ประชากรโลกกว่า 22 เปอร์เซ็นมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ด้วยจำนวนการค้นหาในเว็บ Google กว่า 1 พันล้านครั้งทุกวัน 300 ล้านผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเข้าไปอ่านบล็อคต่าง ๆ ผู้ใช้กว่า 2 พันลานคนเปิดดูวีดีโอในยูทูปทุกวัน ปี 2014 เพิ่มขึ้นเป็น 3 พันลานคน หรือประมาณ 43.6 เปอร์เซ็นของประชากรของ 2 ใน 3 มาจากประเทศที่พัฒนาและมีความร่ำรวย คนในยุโรปใช้มากถึง 78 เปอร์เซ็น ส่วนสหรัฐอเมริกาใช้อยู่ที่ 57.4 เปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมด ซึ่งคาดว่าในอนาคตแทบจะไม่มีใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นอย่างแน่นอน