Social Network

การใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างไร ?

Social Network คือ สื่อที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันระหว่างบุคคลถึงบุคคล แบบไม่ต้องผ่านตัวกลางที่เป็นสื่อมวลชน โดยเนื้อหาที่อยู่ใน Social Network ก็มีทั้งข้อมูล , ความรู้ , ความรู้สึก และความเห็น รวมทั้งการแบ่งปันความสุข และความบันเทิงให้แก่ผู้อื่น จัดเป็นเครื่องมือที่ทำให้มนุษย์ได้สื่อสารกันมากขึ้น-ง่ายขึ้น ก่อให้เกิดสารสนเทศจำนวนมากออนไลน์อยู่ในระบบ จึงทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้มากขึ้น เช่น การแนะนำร้านอาหารอร่อย , การแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆ , การแนะนำเรื่องราวดีๆ เป็นต้น ทำให้ผู้คนมีความรู้มากขึ้น โดยบุคคลเป็นผู้แบ่งปันความรู้ระหว่างกัน

มองอีกด้านใน Social Network

สำหรับข้อเสียของ Social Network คือ ข้อมูลบางประการ ไม่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นผู้รับสื่อจาก Social Network จึงจะต้องพิจารณา รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ผู้นำข้อมูลมาเผยแพร่ว่า มีความน่าเชื่อถือจริงหรือไม่ และจะหาแหล่งอ้างอิงได้อย่างไร ซึ่งอีกสิ่งหนึ่ง ที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ในการใช้ Social Network คือ การแพร่กระแสสังคมเรื่องเชิงลบอันเป็นได้อย่างรวดเร็ว ต้องระวังเป็นอย่างสูง เนื่องจากบางทีคนเรามีอารมณ์ด้านลบสะสมไว้ในใจต่อมาเมื่อปล่อยออกมาทาง Social Network จึงทำให้เกิดปัญหาลุกลาม เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะดึงคนในสังคมไปในทางด้านลบ และขาดสติในการยั้งคิดในการสื่อสารต่างๆ เป็นต้น

แนะนำพร้อมอยากชักชวนคุณผู้อ่านมาใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์ สร้างสุขภาวะอันดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม ได้แก่

Social Network

  • แบ่งปันแต่เรื่องดีๆ ให้แก่กัน เมื่อคุณเจอเรื่องดีๆมาก ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม คุณสามารถแบ่งปันให้กับผู้ใช้อื่นๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาที่ดี ให้ความรู้ใหม่ๆ , สถานที่ใหม่ๆ หรือถ้ามีคำพูดดีๆ ก็สามารถส่งต่อแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้เลย
  • ชักชวนทำความดี ถ้าคุณได้ไปทราบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือสังคม หรือการอุทิศตนให้แก่จิตสาธารณะใดๆก็ตาม เช่น งานอาสาสมัคร , กิจกรรมเพื่อสังคม ให้รีบแบ่งปันทันที เพื่อชวนเพื่อนๆไปสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยกัน
  • ใช้แก้ไขปัญหาอย่างมีสติ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชุมชน คุณสามารถนำเสนอปัญหาของกลุ่มหรือชุมชน เพื่อมาขอระดมสมอง Social Network ได้ เช่น สร้างหน้าแฟนเพจของกลุ่มให้คนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน มาช่วยกันนำเสนอทางออก เพียงเท่านี้ก็จะได้มุมมองความคิดใหม่ๆแล้ว

สรุปแล้ว การใช้ Social Network ในด้านบวก ที่มีประโยชน์ เพื่อสร้างภาวะอันดีงามให้แก่สังคมนั้น เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากๆ โดยการเริ่มจากการแบ่งปันเรื่องดีๆ มีความสุข เชิญชวนคนมาทำดี และสุดท้ายคุณก็เป็นผู้เริ่มในการทำกิจกรรมดีๆ ด้วยตัวเอง ก็จะเป็นสังคมทวีปัญญาทีมีความสุขแล้ว