ควรวาง wireless router ไว้ที่ตำแหน่งใดในบ้านเพื่อให้สัญญาณดีขึ้น